265_20220809_215319.jpeg

Soustředění Polička - den 3.

V pořadí již třetí den prvního turnusu v Poličce je za námi. Někteří hráči opět naskočili do celého dne plní energie, jiní již pocítili mírné úbytky sil.

Pondělní tréninky byly v určitých ohledech volnější, jelikož jak je dobře známo, tak třetí den bývá vždy ten nejkrizovější. Naštěstí můžeme říci, že ho všichni zvládli s parádním nasazením a bez vážnějších zranění. Byli tu ale i tací, kteří menší šrámy utrpěli. Těm byla k dispozici naše fyzioterapeutka Kačka Neradílková, která se o naše hráče a hráčky bude starat opět po celý turnus. Tudíž se nemusíte obávat, že bychom opomíjeli rozehřátí a následné pozátěžové protažení, jelikož na prvním místě vždy stojí zdraví.

Večerní fáze tréninků probíhala formou zápasů mezi kategoriemi, následovalo i změření sil s trenéry. Ti našim sportovcům nedali nic zadarmo a utkání si pohlídali, avšak to neproběhlo bez ztráty kytičky, kdy i trenérský tým dvakrát inkasoval.

Jako noční překvapení si trenérský tým připravil již tradiční bojovku, které se zúčastnily všechny děti. Bleci museli projít celkem přes 6 stanovišť, aby získali potřebnou tajenku. Tuto aktivitu si užili především trenéři, jelikož se mohli patřičně "vyřádit". Po skončení bojovky všichni padli do postelí vysílení a spokojení.