Klubové stanovisko k výsledku licenčního řízení Českého florbalu

Klubové stanovisko k výsledku licenčního řízení Českého florbalu ze dne 13.5. 2024

Vážení Bleci, Vážení fanoušci,

klub Black Angels by se v tomto prohlášení rád vyjádřil k rozhodnutí licenční komise Českého florbalu.

Klub Black Angels spustil na začátku minulé sezony svou restrukturalizaci, která obsahovala více rovin. První rovinou, a nucenou prioritou, bylo narovnání dlouhodobě mínusového rozpočtu organizace, na který se vedení klubu muselo zaměřit všemi silami.

Klubová priorita se klubu po velmi tvrdé práci povedla narovnat díky plnému nasazení v hledání nových partnerů, reorganizaci tréninkových jednotek, práci s trenérským obsazením a dalším rozhodnutím, které vedli k postupné stabilizaci klubu a predikci černých čísel již v následující sezoně. Všechna opatření byla pro klub existenční, v mnoha případech velmi nepříjemná.

Druhá rovina restrukturalizace začala probíhat již minulý rok. Nejprve nastavením nových procesů vůči členům, změnami procesů interních a jako poslední změnou bylo podepsání nového generálního manažera, který od začátku dubna začal dávat celému procesu dlouho očekávaný směr a potřebný čas. Celá situace do tohoto bodu se tedy jevila velmi pozitivně, avšak v minulém týdnu se k novému generálnímu manažerovi dostala informace, že jeden ze čtyř bodů v licenčním řízení Českého Florbalu nebyl klubem opakovaně dodán.

Vlivem podcenění důležitosti formálních náležitostí licenčního řízení prezidentem oddílu a třetí strany spojené s dodáváním účetních služeb, jsme se tak dostali do této krajně nepříjemné situace.

Díky tomuto zjištění se na problému začalo ihned velmi intenzivně pracovat. Věříme, že potřebné podklady dodáme do řádné odvolací lhůty a toto pro klub velmi nepříjemné rozhodnutí zvrátíme.

Všem trenérům, hráčům, rodičům i realizačnímu týmu děkujeme za jejich tvrdou práci, a že s námi do nalezení řešení vydrží a za klub bojovali, bojují a bojovat také budou.


Black Angels