593_20240430_155107.jpg

Prohlášení klubu Black Angels

Tisková zpráva o rozhodnutí vedení klubu z data 29. 4. 2024.

Vážení fanoušci a přátelé klubu Black Angels,

za poslední roky se klub Black Angels velmi rychle rozrostl, budovali jsme ze všech sil vedle sebe dvě kvalitativně silné struktury, které všem našim fanouškům přinášely radost, zážitky, góly, ale také všechny strasti se sportem spojené. Rychlý rozvoj s sebou přináší spoustu pozitiv a krásných vzpomínek, ale na druhé straně velkou odpovědnost, finanční zátěž a personální potřeby, kterými sám sebe klub přerostl.

Jedním z pilířů našeho klubu vždy bylo vychovávat nadějné sportovce/kyně, dopřát jim dostatečně kvalitní zázemí a individuální sportovní růst, které již nyní náš klub nemá možnost nabídnout oběma kompletním strukturám.

Po dlouhém zvažování udržitelnosti florbalového klubu Black Angels, jsme tedy museli dospět k závěru, který bychom v tomto prohlášení rádi vysvětlili a ke kterému jsme došli s hlavním cílem, tedy doručení zmíněných kvalit všem hráčům/hráčkám, které si to za léta svých výkonů nepochybně zaslouží.

Po rozhodnutí vedení klubu nemůžeme od sezony 2024/2025 nadále pokračovat v paralelním vývoji obou kompletních složek a museli jsme tedy přijmout z toho plynoucí opatření. Víme, že toto rozhodnutí zasáhne mnoho srdcí stejně jako nás, avšak musíme k budoucnosti klubu přistupovat racionálně a v dlouhodobém horizontu udržitelnosti kvalitní práce pro všechny členy a jejich rodiny.

Od sezony 2024/2025 se ženská složka klubu BLACK ANGELS postupuje klubu PRAGUE TIGERS, kterého prioritou je právě ženská struktura a zaručuje tedy kvalitativně relevantní vývoj nynějších hráček. Jedná se o komplexní řešení, které zahrnuje kompletní trenérskou a hráčskou strukturu, pro které dojde k signifikantnímu zlepšení zázemí, tréninkového procesu i dostatečného počtu hráček v jednotlivých kategoriích. V rámci tohoto projektu se přesouvají někteří trenéři v čele s šéftrenérkou ženské složky Anet Jarolímovou, abychom zaručili nejlepší možnou návaznost pro naše hráčky. Zároveň byla tato varianta nejlepší z hlediska geografické působnosti obou oddílů, tedy na severu Prahy.

Rádi bychom poděkovali všem hráčkám, trenérům, trenérkám, rodičům, partnerům a všem, kteří všechna ta léta tvrdě pracovali a dýchali za BA Family. Děkujeme za spoustu krásných zážitků s Vámi a přejeme mnoho štěstí a sportovních výsledků ve Vašem dalším působišti.

Black Angels